Dodatne informacije

Upute za ispite

Kandidati na sve ispite moraju nositi osobnu iskaznicu, plavu knjižicu kandidata (liječnički je unutar knjižice), uplaćenu uplatnicu za ispit (ako je plaćeno internet bankarstvom, onda original potvrdu plaćanja, nikako screenshot).

Testovi savjet

Pitanje na testu rješavati na način da prvo odgovaramo na pitanja koja smo 100% sigurni, ostala pitanja preskačemo (ne smijemo označiti ništa u poljima pitanja koja preskačemo jer će se pitanje zaključati) te se kasnije vraćamo na teža ne odgovorena pitanja.

Na testu nikako žuriti i riješiti za 7,8 minuta. Imate dozvoljeno 45 minuta za test, međutim ukoliko vladate gradivom treba vam cca 25-30 minuta. I naravno paziti da čitamo pitanja i više puta te razumijemo što se traži.

Vožnja savjet

Proces učenja voznje moramo smatrati kao maraton a ne sprint, to je proces koji traje. Za početak je bitno postaviti zdrave temelje odnosno naučiti raditi sa nogama (spojka, kočnica, gas) i rukama (upravljač).

Što bolje i preciznije možemo upravljati vozilom, više pažnje možemo usmjeriti na samu cestu i prometna pravila. Greške koje se događaju pamtiti da ih drugi put smanjimo, nemoguće ih je odmah anulirati. Biti redovit na vožnji i ne kasniti jer izvedba na satu će biti lošija.
Vožnja s drugim kandidatima isto pomaže unaprijediti vaše znanje. Postavljati pitanja instruktoru i savjetujte se s njim.

Lokacije

Medicine rada

Mate Mustać

dr. med. spec.
medicine rada i sporta

Kontakt:

023 254 640

Nadislav Pedić

dr. med. spec.
medicine rada

Kontakt:

023 251 325

Martina Prtenjača

dr. med. spec.
medicine rada i sporta

Kontakt:

023 254 640